Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Tarih; Türkiye ve Bölge’ye karşılıklı bağımlılığı derinleştirecek stratejik fırsatlar sunmaktadır.
 
Ana Tema 
Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme
 
Temel Alanlar 
Etiyopya - Türkiye
Somali - Türkiye
Eritre - Türkiye
Cibuti – Türkiye
 
Program Partnerleri
Türkiye                      :TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Afrika Enstitüsü
Afrika Boynuzu       :HASC (Afrika Boynuzu Araştırmalar Merkezi)

Program Süresi
2016 - 2021 ( 5 yıl )

Programın İcra Alanı
Türkiye ve Afrika Boynuzu Ülkeleri (Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti)
 
Vizyon Belgesi Linki
 
Türkiye - Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı İstanbul Toplantısı