Afrika’nın Tarihi

953 milyonluk bir nüfusa sahip olan ve elli dört ülkeyi bünyesinde barındıran Afrika’nın son iki yıldaki ortalama ekonomik büyüme oranı %5 olarak kaydedilmiştir. Afrikalılar yalnızca ülke sınırları ile bölünmekle kalmamışlar, aynı zamanda etnik kimlikler, sınıf farklılıkları, kentsel ve kırsal deneyimler, coğrafik engeller ve geniş mesafelerle de bölünmüşlerdir. Afrika’nın sömürgeci paylaşımı, bölge halklarının ne Avrupa ile doğrudan temasta oldukları birer tarihleri olduğuna ne de kendilerine ait bir kalkınma modeli bulunduğuna dair tartışmalara dayanarak 1830 yılında başlamıştır. Sonuç olarak bu kıta “büyümüş çocukların” kıtası olarak adlandırılmıştır.

Yüzlerce yıl önce Afrikalılar, beyaz insanlarla iletişim kurduklarına dair kanıtlar ararlarken; Afrikalı dâhilerin, bilim ve teknoloji ile ilgili alanlardaki bilgileri oldukça gelişmiş, hatta bazı örneklerden anlaşılacağı üzere Batının dahi bu düzeye ulaşamadığı görülmüştür. Metalürji, astronomi, astroloji, matematik, ziraat, denizcilik, tıp, yazarlık, mimari ve mühendislik alanlarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Örneğin dünya üzerindeki ilk okuma ve yazma yöntemlerinden birisi olan resimli eski Mısır yazıları, Afrikalılar tarafından M.Ö. 3000 yılında icat edilmiştir. Bu eski değerler, büyük Afrikalı uygarlıkların yaklaşık olarak üç bin yıllık varlığı sırasındaki canlı ve samimi resimlerini yansıtmaktadır. Hıristiyanlığın ortaya çıkmasından evvel, Mısır’ın güneyindeki eski Meroe şehrinde yer alan Kuşit uygarlığına ait kendine ait beş yüzyıllık el yazısı bulunmaktadır. Etiyopya’nın komşu ülkelerinde, Ge’ez, eski Axum klasik dilleri, M.S. 4. yüzyılda yazılı olarak ifade edilmeye başlamıştır.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)