Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Tarih; Türkiye ve Bölge’ye karşılıklı bağımlılığı derinleştirecek stratejik fırsatlar sunmaktadır.
 
Ana Tema 
Türkiye - Afrika Boynuzu Ülkeleri: Karşılıklı Bağımlılık ve Derinleşme
 
 
Temel Alanlar 
Etiyopya - Türkiye
Somali - Türkiye
Eritre - Türkiye
Cibuti – Türkiye
 
Program Partnerleri
Türkiye                      :TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) Afrika Enstitüsü
Afrika Boynuzu       :HASC (Afrika Boynuzu Araştırmalar Merkezi)

Program Süresi
2016 - 2021 ( 5 yıl )

Programın İcra Alanı
Türkiye ve Afrika Boynuzu Ülkeleri (Etiyopya, Somali, Eritre, Cibuti)
 
Vizyon Belgesi Linki
 
Türkiye - Afrika Boynuzu Stratejik Diyalog Programı İstanbul Toplantısı
 
 

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)