Afrika Birliği
Kıtanın en üst düzeydeki siyasi organıdır. 1963 yılında kurulan Afrika Birliği Örgütü’nün değişmekte olan ihtiyaçlara paralel olarak revize edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Afrika Birliği’nin kuruluş sürecini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.