Afrika Enstitüsü, Afrika konusunda uzman akademisyenlerin, araştırma-cıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimi olarak, Türkiye'de bu konuda açılmış ilk ciddi kurumdur.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TASAM) 2004 yılı Aralık ayında oluşturduğu Afrika Çalışma Grubu, 01 Mart 2006 tarihinden itibaren Afrika konusundaki çalışmalarını Afrika Enstitüsü adı altında devam ettirmeye başlamıştır.

TASAM Afrika Enstitüsü'nün kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte Afrika araştırmaları alanında ciddi bir adım atılmış oldu. Ülkemizde bugüne kadar ihmal edilen Afrika konusundaki ilmî faaliyetlerimiz, bu enstitünün faaliyete geçmesiyle birlikte, yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da benzer ça-lışmalar yapan kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği imkânına kavuştu.
 
TASAM Afrika Enstitüsü teşkilatında direktör bir direktör yardımcısı ve araştırmacılar bulunmaktadır. Enstitü direktörü aynı zamanda proje yöneticisidir. Araştırmacılar doktorasını bitirenlerden, uzmanlar halen doktorasına devam edenlerden, uzman yardımcıları ise yüksek lisans çalışmalarına devam edenlerle lisans eğitimini tamamlamış olanlardan alınmaktadır. Ayrıca çeşitli Afrika ülkelerinden uzman ve bilim adamları da bölge veya ülke bazında teşkilata dahil edilecektir.