21. yüzyılda Afrika kaynamaktadır. Bağımsızlık döneminden itibaren bu kıtayı sarsan çok biçimli kriz, herkes tarafından zaten bilinmektedir. Yer yer Orta Afrika ülkelerinin büyük bir bölümünde varolan farklı dinamiklerden, siyasi, ekonomik ve toplumsal ve sağlıksal kötüleşmeden bahsedilir ve bununla ilgili olarak üzüntü duyulduğu söylenir. Günümüzde Büyük Göller krizi, insanlığa karşı ciddi suçlar meydana getirerek, Afrika kıtasında özellik kazanmış, bu suçlar toplumların günlük yaşamlarını fazlasıyla etkilemiş ve özel sektörün yatırım şanslarını ciddi anlamda kısmıştır.

Sıtma, çocuk felci, uyku hastalığı (trypanosomiase), isala bağlı hastalıklar, kolera, verem gibi hastalıklar birkaç Afrika topluluğunda ciddi boyutlarda zararlara neden olmuştur. Bu patolojiler sağlığa karşı bir tehdit oluşturduğu gibi Orta Afrika’nın kalkınmasına da engel olmaktadır. Bu yüke bir de HİV/AİDS eklenmiştir; bu hastalığın sonucu sürdürülebilir kalkınma elde edebilmek ve kalkınma için binyılın hedeflerine ulaşmak (WHO) için yapılan bütün gayretleri riske atabilir. Bu bulaşıcı hastalıklar toplulukların sağlını tehlikeye attığı gibi dünyada ve Afrika’da vuku bulan ölümlerin üçte biri bunlardan kaynaklanmaktadır.

Buradaki bildirimiz şu soruya cevap vermeyi dilemektedir: kalkınma amaçlı yardımın yeri Orta Afrika’da sağlık sorunlarının çözümünün neresindedir? Kongo Demokratik Cumhuriyeti, yukarıda tasvir ettiğimiz durum için örnek teşkil edecektir. Bu soru iyice düşünülmeyi ve uygulamalı bir yönelim sunabilmek için sağlık uzmanları, sosyologlar ve antropologların ortak bir bakışını gerektiren bir sorudur. Buna ulaşmak için ilk önce Afrika’da ve özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde sağlık durumunun kötüleşmesinin nedenlerini incelemenin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Tamanı için tıklayınız

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)