GİRİŞ

Nobel ödüllü Amartya Sen; “Sağlık, önemsememiz için sebeplerimiz olan, insan yaşamındaki en önemli pozisyona sahip, insan yeteneklerini yönlendiren durumdur” demiştir. Fakat aynı zamanda sağlık, hane halkının ve ülkelerin hayat standartlarını etkilediğinden dolayı önemli bir konudur. Sağlığın bozuk olması bir işçinin verimini ve çalışabileceği saatleri etkilediğinden söz konusu kişinin gelirini de etkileyecektir. Hastalığın gelir üzerindeki etkisini fark etmek zaman alabilir, fakat eğer çocuklar yeterince beslenemezlerse ve rahatsızlanırlarsa okulda bulunma şansları azalmakta ve sonuç olarak bu durum gelecekteki yaşamlarında daha az verimli olmalarına neden olmaktadır. Hastalığın ve ölümün makroekonomik boyuttaki olumsuz sonuçları da açıktır. Demografik değişkenlik, 1965–1996 döneminde Afrika ile dünyanın geri kalan bölgeleri arasında, büyüme oranlarında ortalama yarı yarıya varan farklılığın nedenidir. Gelişme uzmanları sağlığı önemli bir ahlaki ve sosyal amaç olarak belirlemişlerdir. Sağlık ayrıca iyi yönetim, ekonomik büyüme ve eğitimle birlikte gelişim stratejisinin de çok önemli bir parçasıdır. Bu yüzden sağlık organize tüm Afrika Kalkınma çalışmalarında merkezi noktada yer almalıdır. Bu arada sağlık alanındaki yatırımlar; su ve temizlik, eğitim ve çevrenin korunması gibi sağlıkla bağlantılı sektörleri de içermelidir.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)