Bazı Tanımlar

Gıda Teminatı, bütün insanlar için aktif ve sağlıklı bir hayatın öncülleri olan perhiz gereksinimleri ve gıda tercihlerini karşılayacak; yeterli, güvenli ve besin değeri yüksek gıda için fiziksel, sosyal ve ekonomik erişime sahip olmaktır. Aile gıda güvenliği, bu kavramın aile düzeyinde yani bu kaygının merkezinde olan aile fertlerindeki uygulamasıdır.

Gıda Emniyetsizliği, gıdanın fiziksel yetersizliği, yeterli gıdaya erişimde sosyal ve ekonomik yoksunluk ya da yeteri kadar gıda alamamanın bir sonucu olan iyi beslenmemeden ötürü ortaya çıkar. Gıda emniyetsizliği içindeki insanlar, gıda alımı asgari kalori ihtiyacının altında olan bireylerdir. Bu bireyler, aynı zamanda dengesiz diyet, enfeksiyon ya da hastalıktan dolayı, vücudun etkili gıda alımındaki yetersizliğinden kaynaklanan enerji ve besleyici madde noksanlıklarının neden olduğu fiziksel semptomları gösterirler.

Maruz Kalma Durumu, insanları gıda emniyetsizliği riskine sokan, etkenlerin tamamını ifade eder. Bireylerin, ev halkının ya da grupların bu duruma maruz kalma derecesi, onların risk etkenlerine açık olmaları ve gerilimli durumların üstesinden gelmeleri veya onlara dayanma yetenekleriyle belirlenir.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)