Sayın Başkan, Sayın Bakanlar, Değerli Büyükelçiler, Akademisyenler, Bayanlar Baylar, Değerli İzleyiciler;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde faaliyet gösteren Afrika Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen İkinci Uluslararası Türk-Afrika Kongresinin, geçen yıl yapılan birinci kongre gibi, çok yararlı bir girişim olduğuna inanıyorum. Afrika’ya olan ilgiyi ortaya koymaya yönelik bu çabaların, uzun yıllar ihmal ettiğimiz Afrika kıt’ası ile olan ilişkilerimizi geliştirmek, Türkiye’yi bu kıt’ada tanıtmak ve herşeyden önce bu kıt’ayı gereği gibi tanımak için son derece önemli olduğunu değerlendiriyorum.

Bugün 53 ülkenin yer aldığı, 1 milyar nüfuslu bu büyük kıt’a ile olan ilişkilerimiz bir kaç yıldan beri etkinlik kazanmış bulunmaktadır. Başka bir deyişle, 1998 yılında Afrika’ya açılma yönündeki çabalarımız bir süre sonra kendi haline bırakılmış, bu ilişkiler, bu iktidarla ivme kazanmış, 2005 yılı Afrika yılı ilan edilmiş, ancak Türk Dış Politikasının öncelikleri ve ilgi alanlarının çeşitliliği, Afrika ile olan ilişkilerimizi istenilen seviyeye henüz çıkaramamıştır. Türk-Afrika ilişkilerini irdelemek, Türkiye’de Afrika’yı tanıyan, Afrika’daki gelişmeleri yakından takip eden entellektüel bir zümrenin oluşmasını sağlamak için ilk elden Afrika’ya yönelik bilgiler üretebilmemiz amacıyla, Türk Üniversitelerinde bir ‘Afrika İncelemeler Merkezi’ kurulmasının, TASAM’ın Afrika Enstitüsü’ne ilave bir güç ekliyeceğine inanıyorum. Afrika’yı bilmek ve tanımak için kendi insanlarımız, kendi uzmanlarımız olmalıdır. Bu kıt’anın mahalli dillerini de bilen, Afrika’da yaşamış, Afrika kültürüne aşina, Afrika’yı anlayan insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu insanların, bize sunacakları bilgiler sayesinde hem ülkemizde Afrika’ya yönelik ilginin artması gerçekleşecek, hem de Afrika’yı iyi tanımamız, çıkarlarımızı bu kıt’ada daha iyi bir şekilde savunmamız mümkün olacaktır.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)