1- Gine Cumhuriyeti’nin Tanıtımı

Afrika’nın en batı ucunda yer alan Gine Cumhuriyeti 245.957 km2 lik bir alana yayılmaktadır. Batı’da Atlantik Okyanusuyla 300 km kıyısı olan Gine’nin kuzeyinde Gine-Bissau, Senegal ve Mali yer alırken, doğusunda Fildişi Sahilleri, güneyinde ise Liberya ile Sierra Léone bulunmaktadır. Gine, dört doğal bölgeden oluşmaktadır. Alt Gine veya denize kıyısı olan (esasen Atlantik Okyanusu tarafından sulanmış ovalardan oluşur) dağlardan ve yüksek platolardan oluşan bir bölge olan Orta Gine veya Foutah Djalon, kuzey bölgede yer alan ve çalılıklardan ve orta yükseklikteki platolardan oluşan Yüksek Gine (Haute Gine) ve ormandan oluşan Ormanlık Gine.

Tarım sektöründe ve madencilikte (dünya boksit rezervinin 2/3 ü, 25–30 milyon karat değerinde elmas rezervi, 1000 ton altın, 7 milyar ton demir ve 6600 megavat hidroelektrik potansiyeli) çok geniş imkânlara sahip olmasına rağmen, Gine’de kişi başına düşen GYMH 569 dolardır ve nüfusun %40’ı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. (Yılda 300 doların altında bir gelirle). Bu durum çok taraflı ve iki taraflı ortaklıklardan gelen önemli finansman akışına rağmen kötü ekonomik yönetimin bir sonucudur.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)