Giriş

SNV, Hollanda Kalkınma Örgütü, otuzun üzerinde gelişmekte olan ülkede faaliyet gösteren yaklaşık 1800 yerel düzeyde organizasyona danışmanlık hizmeti sağlayarak, yoksullukla mücadeleyi desteklemektedir.

SNV, bir toplumda yaşayan tüm insanlara özgürlüklerini ve kendi sürdürülebilir kalkınmalarını elde etme çabalarına destek sağlamaktadır. Danışmanlarımız da bu doğrultuda yerel organizasyonların kapasitelerine katkıda bulunmak suretiyle destek sağlamaktadırlar. SNV’nin amacı, yerel aktörlerin desteklenerek, performanslarının etkinleştirilmesi suretiyle yoksulluğun azaltılması ve iyi yönetişimin sağlanmasıdır.

Yoksulluğun ortaya çıkmasındaki etkenler; farklı sosyal ve kültürel gruplar ile erkekler ve kadınlar arasında kaynaklara erişim konusunda yaşanan adaletsizlik ve güç farkı ile yakından ilgilidir. SNV, temel kalkınma amacının, insanların tercihlerine göre genişlediğine inanmakta; insanların huzurlu, sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmeleri için buna uygun bir çevre oluşturulması gerektiğini düşünmektedir.

Yoksullukla mücadelede güçlü teşkilatlara ihtiyaç duyulmakta, muhtaç olan insanların çıkarlarına yönelik yardımda bulunmak ve yoksullukla mücadeleye destek sağlamak suretiyle yapıların değişmesine katkıda bulunmak gerekmektedir. SNV de bu türden alt organizasyonlarla çalışarak, bölgesel düzeyde ve taşra düzeyinde ulusal politikalar ile düzenlemeler, kasabalarda yaşayan insanlar ve toplumlar arasında etkileşim oluşturma işlevi görmektedir. Bu hizmetlerin verilmesi konusunda talepte bulunan müşteriler arasında özel ve hükümetsel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri yer almaktadırlar.

Söz konusu organizasyonlara, mevcut ulusal ve uluslararası uzmanlar aracılığıyla hizmet verilmektedir. SNV’nin katma değeri, uzmanlarının bir konuya ilişkin vasıflarıyla, örgütsel kalkınma, ortaklık tesis etme ve kurumsal desteğin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

TASAM Afrika Enstitüsü, alanında önemli bir boşluğu dolduracak, yapmakta olduğu sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel çalışmalarla, Afrika'nın geleceğine projektör tutacaktır. (TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY)