afrika_sonkan_kitap.png“Global value chains offer new opportunities for structural transformation İn Africa: instead of industrialising bottom up and building up all the Sectors required to compete in global markets, developing countries can İntegrate into global value chans at a spescific stage by catering spesific Skils..

Read more...

 

 

 
Küreselleşmenin yararlarından söz edecek olursak bunları daha hızlı büyüme, daha yüksek yaşam standartları, yeni fırsatlar olarak sıralayabiliriz.Ama problemin düğümlendiği nokta bu olanakların neler olduğundan ziyade paylaşımın ne ölçüde adil olup olmadığıdır. Ne var ki, bu nimetler son derece dengesiz dağılmakta ve küresel piyasa hala ortak toplumsal hedeflere dayalı kurallardan yoksun işlemektedir.
Emperyalizmin tarihi özüne inildiğinde sermayenin ve militarizmin tarihidir aslında.Kıta Afrika’sı bu hususta yeryüzünün en fazla istismar edilen coğrafyası olmuştur tarih boyunca.
Kolonizasyon faaliyetleriyle başlayan sömürü hamleleri coğrafi, ekonomik ve en önemlisi de insani bakımdan derin bir tahribat yaratmıştır kıtada.

Read more...

 

Doç. Dr. Ahmet Kavas Osmanlı-Afrika ilişkileri alanında uzmanlaşmış tek akademisyendir. Kendisinin şimdiye değin olan çalışmaları Afrika kıtasını daha iyi anlamamıza ve Afrika’nın aslında Türkiye’ye yabancı bir kıta olmadığını görmemize yardım edici niteliktedir. Afrika milletleri Müslüman olan ve Batı’ya karşı milli bağımsızlık mücadelesi yapmış Türkiye’ye hayranlık duymaktadır. Bu gerçek dış politikasında dostlara ihtiyaç duyan Türkiye için olumlu bir ortamın mevcudiyetini gözler önüne sermektedir. Bu bakımdan Kavas’ın katkılarını ve hizmetlerini takdir etmek gerekmektedir. Bu çalışmasından da bu sebeple büyük kıvanç duydum.

Read more...

 

TASAM’ın organize ettiği, Türk Afrika ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan I. Uluslararası Türk – Afrika Kongresi metinlerinin titiz bir derlemesi olan bu kitap,“Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına kadar kurulamamasında Osmanlı Devleti’nin Rolü”nden “11 Eylül, Dünya Siyaseti ve Afrika” ya, “Afrika’daki Güvenlik Sorunları, Avrupa’ya Yansımaları ve Çözüm Önerileri”nden, “Türkiye Afrika Ekonomik İlişkileri”ne kadar birbirinden farklı bakış açılarını ve konu başlıklarını bir araya toplaması bakımından oldukça kapsamlı güncel bir “kaynak kitap” olarak dikkat çekmektedir.

Read more...

 

TASAM Başkanı Sayın Süleyman ŞENSOY’un II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Statement By the Chairman of TASAM in IInd International Turkish-African Congress / Süleyman ŞENSOY
T.C. Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY’ın II. Uluslararas› Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Senegal Devlet Bakanı Sayın Abdoul Kader SOW’un II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Intervention du Ministre d’Etat Abdel Kader SOW au Deuxieme (2ème) Congrees International Turco-Africain
TİKA Başkanı Sayın Dr. Hakan FİDAN’ın II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması

Read more...