TASAM’ın organize ettiği, Türk Afrika ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan I. Uluslararası Türk – Afrika Kongresi metinlerinin titiz bir derlemesi olan bu kitap,“Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına kadar kurulamamasında Osmanlı Devleti’nin Rolü”nden “11 Eylül, Dünya Siyaseti ve Afrika” ya, “Afrika’daki Güvenlik Sorunları, Avrupa’ya Yansımaları ve Çözüm Önerileri”nden, “Türkiye Afrika Ekonomik İlişkileri”ne kadar birbirinden farklı bakış açılarını ve konu başlıklarını bir araya toplaması bakımından oldukça kapsamlı güncel bir “kaynak kitap” olarak dikkat çekmektedir.

 

Bugün üye sayısı 57’ye ulaşan ve üyelerinden 27’si Afrika’da bulunan İslâm Konferansı Teşkilatı’nın önemli bir kısmını gelişmekte olan ülkeler oluşturmaktadır. Bu nedenle, İKÖ gelişmekte olan tüm ülkeleri desteklemekte ve her zaman onlarla dayanışma içinde hareket etmektedir.

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu
İslâm Konferansı Örgütü Genel Sekreteri

The Organization of Islamic Conference (OIC), reaching 57 today, out of which 27 are in Africa, constitute a substantial part of the group of developing countries. For this reason, the OIC supports all developing countries and demonstrates, in every occasion, solidarity with them.


Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu

The Secretary General of the Organization of Islamic Conference
Bu kongre, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Kemal ATATÜRK’ün verdiği mesaj doğrultusunda Türk hükümetinin dünyada edindiği güçlü siyasi konumu pekiştirmesinin, daha adil, barışçı ve dayanışma içinde bir dünya oluşturulmasına verdiği katkının güçlü bir ifadesidir. Bu kongre, Türkiye’nin Afrika’yla ilişkilerine yeniden göz atıp yeni bir sayfa açmayı hedeflediği bir günün ifadesidir.

Afrika Birliği 53 ülkeyi kapsamaktadır. Bu 53 ülke, Birleşmiş Milletler Genel Komisyonu’nda %30’luk bir oya karşılık gelmektedir. 53 Afrika oyu, diğer dostlarımız ve ortaklarımızınkilerle birleşince, Birleşmiş Milletler’de büyük bir güç oluşturmaktadır. Bu güç sayesinde uluslararası ilişkileri dengeleme fırsatımız olacaktır.

Prof. Dr. Alpha Omar Konare

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Mali Cumhuriyeti Eski Devlet Başkanı

This congress is, in accordance with the message given by Kemal ATATURK, the expression of strengthening the sound political position Turkish government gained in the world, of their contribution to the formation of more fair, peaceful and united world. This congress is the expression of a day that Turkey revises its relations with Africa and aims to open a fresh page. Because existing ties between Turkey and Africa refer to traditional relations that go back to Ottoman era. These relations in Ottoman era were not confined to only Northern Africa but also contained Eastern and Western Africa as well.

The African Union consists of 53 countries. These 53 countries correspond to 30% of the votes in the United Nations General Assembly. 53 African votes, with other fellows and partners, constitute an important power. Through this power we will have the opportunity to balance the international relations.

Prof. Alpha Omar Konare

Chairman of the African Union Commission

Geçmişte, Afrika halklarının özgürlük ve ulusal bağımsızlık yolundaki haklı mücadelesiyle daima dayanışma içinde olduk. Bugün de, Afrika Birliği’nin ve Afrika uluslarının barış, demokrasi, kalkınma ve refah yönündeki çabalarını etkin şekilde desteklemeye devam ediyoruz..... Afrika’ya olabilecek her alanda yardımda bulunulması bir insanlık borcudur.

Doç. Dr. Abdullah Gül

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı

In the past, Turkey has always acted in solidarity with the peoples of Africa during their legitimate struggle for liberty and independence. Today, we continue to actively support the African Union and the African nations in their efforts for achieving peace, democracy, development and prosperity.... I would like to give the following message: Mankind is indebted to Africa. We all owe it to Africa.

Associate Professor Abdullah Gul

Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

Geleceğin Asya’da ve Afrika’da olduğu bir dönemde bizim rolümüz nedir? Asya ve Afrika’dan daha fazla pay alabilmek mi? Sadece maddi menfaatler mi? Yoksa acı tecrübelerini Asya ve Afrika ile (ki toprağımızın önemli bir kısmı Asya’dadır) birlikte yaşadığımız acıların ve kötülüklerin tazelenmesi olarak mı anlıyoruz? Hayır. Biz, medeniyetimizin en temel öğesi olan ikinci bir dünyanın olduğu inancı ile hareket eden, bu anlamda hayatını şekillendiren, bu anlamda dünyayı kullanan, teknolojisini buna göre geliştiren bir medeniyetin mensupları olarak kardeşlik ve dostluk içerisinde birbirimizi suiistimal etmeden karşılıklı menfaatler çerçevesinde işbirliği yapmamız gerektiğine inanıyoruz.

Süleyman Şensoy

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

 

 

Click to buy the book