TASAM Başkanı Sayın Süleyman ŞENSOY’un II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Statement By the Chairman of TASAM in IInd International Turkish-African Congress / Süleyman ŞENSOY
T.C. Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY’ın II. Uluslararas› Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Senegal Devlet Bakanı Sayın Abdoul Kader SOW’un II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Intervention du Ministre d’Etat Abdel Kader SOW au Deuxieme (2ème) Congrees International Turco-Africain
TİKA Başkanı Sayın Dr. Hakan FİDAN’ın II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması

 

 

Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komisyonu Üyesi Sayın Elisabeth TANKEU’nun, II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması

Statement by Mrs. Elisabeth TANKEU, Commissioner for Trade and Industry, African Union at the Opening Session of the IInd International Turkish-African Congress
BM Yerleşik Koordinatörü ve BM Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Sayın Mahmood A. AYUB’un II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
Statement By Mr. Mahmood A. AYUB, UN Resident Coordinator and UNDP Representative, Opening Session of the IInd International Turkish-African Congress
İslam Kalkınma Bankası Temsilcisi Sayın Musa SILLAH’ın II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’nde Sunduğu Açılış Konuşması
GİRİŞ KONUŞMALARI / INTRODUCTORY SPEECHES

Sahra Altı Afrika’nın Türkiye İçin Önemi
The Importance of Sub-Saharan Africa to Turkey
Sahra Altı Afrika’nın Gelişme Özellikleri ve Fırsatlar
Tarihi Süreçte Sahra Altı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömürgecilik

I. OTURUM/ FIRST SESSION
Ekonomi ve Kalkınma Yardımları
Economy and Development Aid

Sahra Altı Afrika’nın Ekonomik Gelişimi ve Kalkınma Yardımları: Gine Cumhuriyeti Örneği
Croissance économique et l’aide au développement en Afrique de l’Ouest: Le cas de la République de Guinée
Doğu Afrika’daki Ekonomik Gelişim ve Kalkınma Yardımları: Kenya Örneği
The Economic Progress and Development Aid in East Africa: The Case of Kenya
Sahra altı Afrika’nın Ekonomik Gelişimi ve Kalkınma Yardımları: Nijer Örneği
Paysans du Niger : évolution et persistance de certains paradigmes sur le développement rural
NEPAD Afrika’nın Marshall Planı Olabilir mi? Afrika’nın Ekonomik İyileşme Girişimleri’nin Karşılaştırmalı Perspektifte Değerlendirilmesi
Could NEPAD Be Africa’s Marshall Plan? Appraising Africa’s Economic Recovery Initiative in a Comparative Perspective

II. OTURUM / IInd Session
Eğitim ve Kalkınma Yardımları
Education and Development Aid

Doğu Afrika’da Eğitim ve Kalkınma Yardımlarının Rolü: Etiyopya Örneği
The Role of Education and Development Aid in Sub-Saharan Africa:The Case of Ethiopia
Orta Afrika’da Eğitimin Rolü ve Kalkınmaya Katkısı: Kamerun Örneği
Le Role de l’education et l’aide au développement en Afrique Centrale: le cas du Cameroun
Sahra Altı Afrika ile Yüksek Öğrenimde Ortaklığa Doğru
Towards Partnership in Higher Education with Sub- Saharan Africa
Doğu Afrika’da Eğitim ve Kalkınma: Kenya Örneği
Education et Développement en Afrique orientale: le cas du Kenya

III. OTURUM / IIIrd SESSION
Sağlık ve Kalkınma Yardımları
Health and Development Aid

Sahra altı Afrika’da Sağlık Problemleri ve Bunların Çözümünde Kalkınma Yardımlarının Rolü: Etiyopya Örneği
The Health Problems in Sub- Saharan Africa and the Role of Development Aid in Addressing Them: The Case of Ethiopia
Orta Afrika’da Sağlık Sorunları ve Kalkınma Yardımları:Kongo Demokratik Cumhuriyeti Örneği
Le cas de la R. D. CONGO Les Problemes de sante en Afrique Centrale et l’aide au Developpement: le cas de la R. D. Congo
Sahra Altı Afrika’da Sağlık Sorunları, Kalkınma Yardımlarının Rolü, Zorluklar ve Fırsatlar
The Health Crisis in Sub-Saharan Africa: The Role of Development Aid Challenges and Opportunities

IV. OTURUM / IVth SESSION
Sahra Altı Afrika’da Tarım ve Kalkınma Yardımları
Agriculture and Development Aid in Sub-Saharan

Sahra Altı Afrika’da Açlığın Azlatılması: İktisadi Kalkınmaya ve Yoksulluğun Azaltılmasına Destek Olacak Sağlam Bir Yatırım
Reducing Hunger in Sub-Saharan Africa: A sound investment to boost economic growth and alleviate poverty
Sudan’daki Yatırım Ortamı ve İş Olanakları
Investment Climate and the Trade Opportunities in Sudan

V. OTURUM / Vth SESSION
Sahra Altı Afrika’da Turizm
Tourism in Sub-Saharan Africa

Doğu ve Güney Afrika’daki Uluslararası Bir Örgütün Perspektifinden Turizm ve Kalkınma Yardımları
Tourism and development aid: an international organisation’s perspective in East & Southern Africa
Makasutu ve Gambiya’daki Topluma Dayalı Turizm
Makasutu and Community Based Tourism in the Gambia
Turizmin Afrika Ülkeleri için Önemi: Afrika Ülkelerinin Geleceği İçin Analitik Bir Bakış

VI. OTURUM / VIth SESSION
Türkiye-Sahra Altı Afrika Münasebetleri
The Relations Between Turkey and Sub-Saharan Africa

Türkiye ile Sahra altı Afrika Arasındaki Siyasi İlişkiler ve Kalkınma Yardımlarının Yeri
Sahra Altı Afrika Ülkelerinin Türkiye’ye Bakışı ve Beklentileri
Sahra Altı Afrika ile Türkiye Arasındaki Ekonomik-Ticari İlişkiler ve Kalkınma Yardımlarının Rolü
The Trade Relations between Turkey and Sub-Saharan Africa and the Role of Development Aid
Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’ya Yönelik Kalkınma Yardımları
Afrika’nın Kalkınmasında Yeni Açılımlara Doğru
Towards a New Paradigm in African Development
Türkiye- Sahra altı Arasındaki Siyasi ve Ekonomik İlişkiler
Politics and Economic Relations between Turkey and Sub-Saharan Africa

Editörler : Doç. Dr. Ahmet KAVAS, Uzman Ufuk TEPEBAŞ

 

Click to buy the book